Outsourcing van uw facilitaire organisatie

Organisaties hebben op veel terreinen behoefte aan facilitaire diensten. Onze missie daarbij is om die diensten versterkend op elkaar te laten werken.

TROTS is gespecialiseerd in het maken van aansluiting van eigen uitvoerende diensten, regievoering en co-creatie met teams en medewerkers van onze opdrachtgevers. Onze missie daarbij is om die diensten versterkend op elkaar te laten zijn. Deze co-creatie levert synergie en verbindt interne en externe expertise.

Wij zijn een totaalaanbieder. In onze visie zijn facilitaire diensten en producten voelbaar in de hele organisatie. Ze zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de beleving die medewerkers, gasten en klanten ervaren. Denk aan de vrolijke glimlach van de receptioniste bij binnenkomst of de servicehostess die assisteert bij het voorbereiden van een grote vergadering met veel gasten van buitenaf.

TROTS biedt een facilitair pakket op elk gewenst niveau en benodigde omvang. Wij ontwikkelen een flexibele dienstverlening passend bij het beschikbare budget en de kwaliteitseisen. Wij ontzorgen door alle diensten onderling af te stemmen zodat het perfecte samenspel ontstaat. Daarbij sturen we continu bij op vraag en aanbod. Wij anticiperen ook op ontwikkelingen en komen proactief met voorstellen.

Door gebruik te maken van onze regie gecombineerd met door ons ingekochte uitvoerende diensten bent u verzekerd van een efficiënte uitvoering van de facilitaire processen. Wij voorzien u daarbij in een performance dashboard met accurate managementinformatie.

U kunt bij ons diensten afnemen die variëren van invulling van de facilitaire regie tot aan de integrale uitbesteding van uw facilitaire organisatie. Wij zijn een duurzame partner op het gebied van ontvangst services, security services, handyman services, technische services en huisvesting services.

Onderstaand geven we specifiek inzicht in de verschillende mogelijkheden van outsourcing.

Integrated Facility Management

Wilt u volledige professionele ontzorging dan kies je voor Integrated Facility Management (IFM), ook wel Total Facility Management (TFM). Dit is de meest verregaande vorm van outsourcing. De ‘knip’ ligt vrij hoog in de organisatie. TROTS verzorgt zowel het management als de uitvoering van de facilitaire diensten. Contract- en demandmanagement is nog belegd in de eigen organisatie. Verder zijn er geen/tot weinig eigen facilitair medewerkers.

De kracht van TROTS is de koppeling tussen het tactisch management en de uitvoering. In de voorbereidingsfase wordt een gedegen analyse gemaakt van de (behoeftes van de) organisatie, de knelpunten/kansen en de belangrijke aspecten. Op basis hiervan wordt een dienstverleningsconcept en outsourcingsontwerp gerealiseerd. Het tactisch management zorgt voor aansluiting met de eigen organisatie en vertaling naar de uitvoering. De uitvoering bestaat onder andere uit de diverse diensten, zoals: schoonmaak, catering, beveiliging, technisch beheer, huismeesters, receptie/ gastvrouwen. In de uitvoering biedt TROTS een combinatie van eigen diensten en gecontracteerde diensten. Dit wordt op basis van de specifieke casus ingericht.

Interesse? Neem vandaag nog contact op.

Managing agent

In deze vorm van outsourcing verzorgt en levert TROTS het tactisch management voor uw organisatie, waarbij uitvoering (al dan niet in eigen beheer) gecontracteerd blijft bij u als opdrachtgever. TROTS zorgt voor professionele ontzorging van het management en de besturing. Daarnaast zorgt TROTS voor de aansturing en het kwaliteitsmanagement van de uitvoerende diensten.

Maincontracting

Dit is een afgeleide vorm van outsourcing van IFM of TFM. Bij deze vorm ligt de focus meer op de bundeling en efficiency van uitvoerende diensten. TROTS zorgt voor de inkoop en uitvoering van diensten op basis van de ontwikkelde KPI’s en financiële uitgangspunten.

referentieprojecten

service & contact